Bezdisková linux stanice

Bezdisková linux stanice

Cvičení Správa Unixových Systémů č.41) nastavit pevnou ip adresu na rozhrani
2) DHCP isc-dhcp-server
/etc/default//isc-dhcp-server – upravit rozhrani na kterem ma naslouchat server
/etc/dhcp/dhcpd.conf – upravit/dopsat viz nize, dle libosti:
option domain-name “sus.vsb.cz”;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
default-lease-time 60000;
max-lease-time 720000;
subnet 192.168.57.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.57.100 192.168.57.200;
option broadcast-address 192.168.57.255;
option routers 192.168.57.1;
next-server 192.168.57.1;
filename “pxelinux.0”;
}
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.0.2.15;
}

3) tftp tftpd-hpa
– bez uprav v konfiguracnim souboru
– defaultni slozka je /srv/tftp
4) vytvorit slozky /srv/tftp/Debian/root (koren pro bootovany system)
5) vykopirovat/vytvorit systemove slozky (viz seznam) do /srv/tftp/Debian/root (cp -r jebe, kopirovat pres mc)
bin -> cp
boot -> cp
dev
etc -> cp
home
lib -> cp
media
mnt
opt -> cp
proc
root -> cp
run
sbin -> cp
srv
sys
tmp
usr -> cp
var -> cp
6) instalace nfs-kernel-server
/etc/exports
-dopsat:
/srv/tftp/Debian/root 192.168.57.0/24(rw,async,no_root_squash)
/home 192.168.57.0/24(rw,async)

7) stahnout a rozbalit netboot image do /srv/tftp
http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/jessie/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz
http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/jessie/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
8) vykopirovat z rozbaleneho archivu soubory a slozku (viz nize) do /srv/tftp
ldlinux.c32
libcom32.c32
libutil.c32
pxelinux.cfg
pxelinux.0
vesamenu.c32
!! musi to byt soubory, ne symbolicke linky
9) vykopirovat z /boot kernel a initrd do /srv/tftp/Debian
10) upravit /srv/tftp/pxelinux.cfg/default ,kernel a initrd upravit podle realnych nazvu vykopirovanych v kroku 9
DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
MENU TITLE Boot Menu
LABEL Debian – NetBoot
KERNEL /Debian/vmlinuz-3.16.0-4-amd64
APPEND initrd=/Debian/initrd.img-3.16.0-4-amd64 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.57.1:/srv/tftp/Debian/root ip=dhcp rw

11) ve vykopirovanem systemu (/srv/tftp/Debian/root) upravit:
/etc/network/interfaces – nesmi obsahovat konfigurace rozhrani
/etc/fstab – zakomentovat vse krome swap

Druha cast zadani:
Bootvaci menu rozsirit o volbu instalace systemu

/srv/tftp/pxelinux.cfg/default doplnit na konec:
path debian-installer/amd64/boot-screens/
include debian-installer/amd64/boot-screens/menu.cfg
default debian-installer/amd64/boot-screens/vesamenu.c32
timeout 0

VirtualBox bezdiskova stanice:
1) vytvorit novy stroj bez disku
2) nastavit sit pouze s hostem
3) povolit bootovani ze site a dat mu nejvyssi prioritu

 

Comments are closed.