Problém s permalinks WordPress

Problém s permalinks WordPress

Opět jsem migroval wordpress na jiný server. Opět to nebylo bez problémů. A zase nefungovaly permalinky, takže to byl další bod přesunu, hned po rozhašeném kódování souboru s sql dumpem.Pár minut googlení a metoda pokus omyl veřešily problém. Obecný návod je resetovat nastavení permalinku.

  1. Přihlášení do administrace,
  2. položka setting,
  3. permalinks,
  4. a pouze uložit změny.

Samozřejmě postup nefungoval. Jelikož jsem aktuálně na vlastním LAMPu, který zároveň rozjíždím, tak další krok byl ověření .htaccess souboru, přesněji tedy jeho celé znovu vytvoření ve složce s wordpressem a přidělení práv 666.

Obsah .htacces pro wordpress:

Postup na linuxu:

  1. touch .htaccess
  2. chmod 666 .htaccess
  3. chown www-data:www-data .htaccess
  4. povolení modu: a2enmod rewrite
  5. restart apache: sudo service apache2 restart

Samozřejmě ani v tomto bodu nebyl problém, jelikož .htaccess jsem měl z předchozího serveru. Tak jsem hledal dále a narazil na téma ohledně virtuálních hostu v Apache. Samozřejmě problém byl tam. V konfiguracích virtuálního hosta nebylo povolené přepsávání direktivit .htaccess souborem. Řešení je prosté v konfiguraci virtuálního hosta musí být hodnota AllowOverride All. Po těchto krocích jsou permalinky plně funkční.

 

Comments are closed.