Windows 7 nenačte plochu/korektně nespustí explorer.exe

Windows 7 nenačte plochu/korektně nespustí explorer.exe

Setkal jsem se s problémem, kdy po přihlášení do Windows 7 (x86) se nenačetla plocha. Problém se projevoval načtením pouze pozadí plochy a kurzoru. Situaci šlo vyřešit vyvoláním správce úloh (ctrl+atl+del) následným ukončením procesu explorer.exe a spuštěním nového procesu explorer.exe. Ovšem toto řešení není moc efektivní pokud počítač využívá BFU. Začal jsem tedy pátrat po nápravě problému. Vyzkoušel jsem postupně několik postupů co by mohly dle googlení vyřešit problém.

1) kontrola/úprava hodnoty registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon položka Shell
postup zde: http://www.technize.info/windows-startup-does-not-load-desktopexplorer/
ve zkratce: kontrola zda položka Shell obsahuje pouze hodnotu “explorer.exe” (bez uvozovek)
výsledek: hodnota byla správná, problém nevyřešen

2) kontrola zda není zobrazení v režimu více monitorů, nebo špatně nastaveno zobrazení
postup: klik pravým tlačítek myši na plochu a poté z nabídky “Rozlišení obrazovky”
výsledek: při tomto kroku jsem zjistil, že při kliknutím pravým tlačítkem se nezobrazí ani nabídka, opravdu na monitoru visí pouze pozadí a kurzor. Tím pádem o chybně nastavené rozlišení nebo režim více monitorů nejde.

3) instalace HotFixu http://support.microsoft.com/kb/2590550
výsledek: poté co Microsoft vymámil ze mne můj odpadový mail, mi zaslal zmíněný HotFix. Nečekaně HotFix nevyřešil problém
ad pokud nemáte odpadový mail a nechcete MS krmit adresou lze HotFix stáhnout zde: W7HFdesktop.7zip

4) kontrola Contex Menu pomocí ShellExView
postup zde: http://www.sevenforums.com/crash-lockup-debug-how/104768-troubleshooting-explorer-exe-crashing-issues.html
ve zkratce: zakázání neMicrosoftích rozšíření Shellu jeden po jednom
výsledek: problém přetrvával i po zakázání všech neMicrosoftích rozšířeních

5) kontrola system file pomocí sfc /scannow
postup v odkazu v bodě 3
ve zkratce: zadání sfc /scannow do command line
výsledek: sfc nenašlo žádnou narušenou integritu

Všechny dosavadní postupy byly neúčinné a problém nevyřešili, uvažoval jsem tedy nad dalším krokem a to migrací uživatelského profilu. Než jsem se do toho pustil, chtěl jsem vyzkoušet zda problém se bude vyskytovat i u nově založeného uživatelského účtu. První přihlášení proběhlo v pořádku, následoval testovací restart, druhé přihlášení proběhlo také v pořádku. Restartoval jsem tedy počítač a zkusil se přihlásit na původní účet a problém se nevyskytl. Odstranil jsem tedy nový účet, znovu restartoval počítač a úspěšně se přihlásil na původní účet bez komplikací. Řešením tedy v mém případě bylo vytvoření nového uživatelského účtu (Administrátorské oprávnění a heslo) a jeho následné odstranění.

 

Comments are closed.